Jugar amb la llum en ple eixample

L'espai s'obra cap al carrer dens de la indústria amb una varietat considerable de filtres per jugar a controlar la il·luminació, la intimitat i la seguretat dels inquilins. Permet obrir-se completament a l'exterior, gaudir de la foscor, mantenir una llum sense ombres o sols tapar les vistes al veí xafarder del davant per poder sortir a notar l'aire que passa en un 5è pis.Els controls lumínics són diversos, aquí en tenim uns exemples bàsics, sense barreges. Així doncs podem veure el ventall de possibilitats que tenim, ja no sols els presentats, sino combinacions entre ells, poguent gaudir dels espais amb una llum, una tèrmica i una intimitat perfectes.

Place the photo was taken: 
Casa unifamiliar de l'eixample
Spain
Period: 
Intermediate Spaces: 
Picture by:
2014p.cp.marc.sureda